Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως η εποχή των κλασικών Hi Fi έχει τελειώσει. Εδώ λοιπόν σας παρουσιάζουμε τη λύση που προτείνει πια η γνωστή εταιρία, μια λύση που…

…πριν μερικά χρόνια θα ήταν ανάθεμα για την luxus Bang & Olufsen. Για να δούμε το σύστημα με τα Connected Speakers που μας προτείνουν.