Πάμε και για αυτό το νέο μοντελάκθι. Η εταιρία με τα νέα της Series Gen 2 έχει στόχο να δώσει πολύ μεγαλύτερη…

…επεξεργαστική ισχύ. Για κάθε χρήση και κυρίως με μεγάλη αυτονομία.