Το ποσό είναι συγκλονιστικό. Είναι μάλιστα παραπάνω από την αξία της αγοράς της μουσικής και των…

…ταινιών μαζί! Συγκεκριμένα μια νέα αναφορά από την Accenture εξηγεί πως μα την άνοδο του mobile gaming η συγκεκριμένη βιομηχανί έχει αξία $300 δις!

Η αναφορά έχει τίτλο “Gaming: the new superplatform” και τονίζει πως η συγκεκριμένη βιομηχανία έχει προσθέσει 500 νέους και διαφορετικούς gamers τα τελευταία χρόνια και άρα έχει φτάσει τα 2.7 δις ανθρώπους στο σύνολο.

Για τα αποτελέσματα αναλύθηκαν data από 4,000 gamers στις πιο μεγάλες αγορές, την Κίνα, την Ιαπωνία, το ΗΒ και τις ΗΠΑ. Ενδιαφέρον μάλιστα είναι πως στην άνοδο είναι και οι γυναίκες. Από τα 400 εκατομμύρια νέων gamers που αναμένονται μέχρι το τέλος του 2023 το 60% θα είναι γυναίκες, το 30% κάτω από τα 25 και το 1/3 ορίζουν τον εαυτό τους ως non-white.

Αντίθετα οι νυν.. αιώνιοι gamers είναι άνδρες στο 61%, τα 3/4 τους είναι λευκοί και έχουν ηλικία πάνω από τα 25.

Από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα το 84% είπαν πως τα video games τους βοηθούν να συνδεθούν με άλλα άτομα με τα ίδια ενδιαφέροντα, τα 3/4 μάλιστα είπαν μέσα από τις gaming πλατφόρμες, έχουν μεγάλο μέρος της κοινωνικοποίησης τους.

“The emergence of new gaming platforms and changing demographics are pushing gaming businesses away from being product-centric to becoming experience-oriented platforms,” είπε ο κ.Seth Schuler, managing director στο Accenture Software & Platforms industry γκρουπ.

Οι gamers δαπανούν κατά μέσο όρο 16 τηνς εβδομάδα στο παιχνίδ, οκτώ συμμετοχή ή θέαση game streams και έξι ώρες συμμετοχή σε game forum και σχετικές κοινότητες. Τρεις στους τέσσερις gamers εξηγούν πως περιμένουν το online gaming να γίνει ακόμη μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας gaming στο μέλλον.

“Beyond its already tremendous size, the gaming industry has had a significant global impact on entertainment and culture, spanning successful movie franchises, arena-based competitions, toys and more,” είπε ο κ.Robin Murdoch, ειδικό Software & Platform στην Accenture.