Είναι ένας από τους τίτλους που έκαναν γνωστό και πετυχημένο το Playstation 4. Και εδώ έχουμε μια νέα…

…με πολύ εντυπωσιακά τοπία και γραφικά έκδοση που αξίζει να δούμε!