Ναι, σωστά διαβάσατε στον τίτλο. Μιλάμε για μια “High Lmpulse Smart Toilet”! Η αλήθεια είναι πως ήταν περίεργο που η τρέλα των…

…Ασιατών για hi tech λύσεις στο… μπάνιο ήταν περίεργο που δεν είχε ακόμη φτάσει και στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι είναι ετούτο.