Μια έκδοση αυτών των πλοίων αναμένεται να προταθεί και στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ακόμη εάν θα…

…επιλεγεί, αλλά σε πολλά σημεία η γερμανική προσέγγιση είναι παρόμοια με αυτό που θα δείτε σε αυτό το φρέσκο βίντεο.