Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα της BMW. Με το αγαπημένο πολλών ‘μικρό’ πυραυλάκι, το…

…Μ2, πάμε να δούμε τι έχει να μας δώσουν οι σπινταρισοί και γεμάτο θέαμα racing αγώνες με το Μ2!