Πάμε να δούμε πως λειτουργεί μια πολύ σημαντική για αρκετούς επαγγελματίες διαδικασία σύνδεσης. Με ένα…

…καλώδιο μια λειτουργία συνδυασμένη πολλών μόνιτορ.