Πάμε και για μια βιντεο-ξενάγηση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο…

…ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των νέων ‘Παραθύρων’ που όλοι μας θα δοκιμάσουμε στο άμεση μέλλον – αναγκαστικά!.

Η Microsoft στην πρόγευση των Windows 11 έδωσε αναβαθμισμένη start bar, το teams, νέα widgets, νέο Windows Store, υποστήρικη για Android apps κια ενσωμάτωση Xbox.