Είναι η επόμενη γενιά των αεροσκαφών. Για μικρές, αστικές και περι-αστικές μετακινήσεις. Πάμε να δούμε…

…το έχουν ετοιμάσει και ΠΩΣ το ετοιμάζουν στη βάση του το μέσο με ένα πολύ όμορφο βίντεο.