Ένα power bank είναι πάντα χρήσιμο. Αυτό είναι το…

…νέο τεμάχιο της εταιρίας που έχει αρκετό ‘ζουμί’ για να δώσει ρεύμα στο laptop σας.