Οι πιο πολλοί λένε πως ο James Gunn comes με την Warner Bros. Pictures έχουν πετύχει με το…

…“The Suicide Squad” τον στόχο τους για την DC. Για να δούμε ένα τμήμα.