Ιδιαίτερα περιεκτικό ακόμη και αν δεν είναι και τόσο…

…μεγάλο σε διάρκεια το trailer.