Επιτέλους η διάσημη – και λόγω της καραντίνας – εταιρία ρίχνει στην αγορά τον διάδρομο χωρίς να χρειάζεται και η συνδρομή. Ο Peloton αξίας…

…$4,295 Tread+ διάδρομος όπως λέει το The Verge θα λειτουργεί πια χωρίς το υποχρεωτικό σύστημα Tread+ Tread Lock που θα είναι διαθέσιμο και σε όσουν δεν έχουν την συνδρομή Peloton All-Access Membership or not.

Το σύστημα είχε μπει πριν μερικούς μήνες και χωρίς το Tread Lock οι χρήστες του Tread+ users στο παρελθόν μπορούσαν χωρίς την συνδρομή Peloton All-Access Membership και τις αντίστοιχες ‘τάξεις’ να κάνουν απλά… διάδρομο!