Με τις 43′ που μας δίνει εδώ η Samsung έχουμε…

…μια εμπειρία Smart Monitor που η εταιρία ονομάζει “larger-than-life”. Για να δούμε γιατί το ‘μεγαλύτερο είναι καλύτερο’.