Αυτό το demonstrator για το νέο σύστημα της DARPA, το System Security Integration Through Hardware and Firmware (SSITH) πρόγραμμα, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Χάρη σε προηγμένους επεξεργαστές με την ονομασία SSITH, το σύστημα που δοκιμάζει η εταιρία των προηγμένων αυτών συστημάτων μπορεί να προστατεύει “real-world systems from exploitation”. Το demonstrator…

δίνει provides μια virtual εμπειρία οδήγησης με πραγματικό hardware αυτοκινήτων. Οι Cyberεπιθέσεις είναι το αντιξείμενο μελέτης εδώ. Τι κάνει το SSITH για να προστατεύσει το όχημά μας;