Νάτο και το νέο Apple Watch Series 7. Με την πιο εξελιγμένη νέα και μεγαλύτερη…

…οθόνη και περισσότερο “crack and dust resistant”. Και είναι και 33% πιο γρήγορο σε φόρτιση αλλά και με περισσότερα χρώματα. Όλα τα νέα στοιχεία σε όλα τα φρέσκα βίντεο.