Έκλεισαν τα 80 χρόνια. Η πρώτη μονάδα που συστάθηκε από ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις, η “Lorraine”, είχε…

…βαπτιστεί τον Σεπτέμβριο του 1941.