Όλα πια είναι ‘ευφυή’. Αυτό είναι το Logitech Tap Scheduler λοιπόν. Και έχει να μας πει ετούτο το gadget; είναι ένα…

…”purpose-built scheduling panel” ώστε να ‘κλείνουν’ τον χώρο συνάντησης οι εργαζόμενοι εύκολα.

Δείτε στο βίντεο τον Holly Zhou, VC Product Marketing Manager, να εισάγει το Tap Scheduler και το πως η τεχνολογία είναι “simple to set up, configure, and deploy for a variety of room environments”

Το Tap Scheduler δουλεύει με Microsoft Teams Panel, Zoom Rooms Scheduling Display, ενώ είναι και συμβατό με Meetio, Robin room scheduling λύσεις. Υπόσχεται δε πως είναι και απλό στην εγκατάσταση και ανθεκτικό στη χρήση.