Αυτό είναι το νέο δημιούργημα της γνωστής εταιρίας. Το AKG Ara είναι ένα επαγγελματικό “two-pattern USB condenser microphone”. Το Ara είναι στόχος να αγοραστεί από…

…podcasters, web streamers, YouTubers, μουσικούς και gamers για επαγγελματικό “studio-quality 24-bit, 96 kHz” ήχο.

Πως ισχυρίζονται πως το πετυχαίνει; “two pickup patterns – directional front (cardioid) to focus on sound directly in front of the mic while rejecting sound from other sides and Front + Back (omni) to pick up sounds all around the mic, such as multiple speakers or a group of performers. Ara includes an integrated base stand but can also be used with a desktop boom arm, or with a common microphone stand. And Ara is plug-and-play simple, thanks to USB connectivity and class-compliant drivers”.