Δεν θα μπορούσαν να μην κάνουν και ένα ‘ταίριασμα’ με την ομάδα και την εταιρία τους οι Ιάπωνες. Αυτό είναι το ειδικό…

…μοντέλο με racing περγαμηνές.

The EDIFICE Honda Racing Championship White Edition
— Smartphone Link for Full Functionality at Your Fingertips

The Honda Racing Championship White Edition pays tribute to Honda’s distinguished history and achievements in F1™ by drawing its design inspiration from the Honda RA271. Back in 1964, the RA271 was the first entry by a Japanese automaker in an F1™ race, with its white body and red rising sun. This body colour, dubbed “Championship White,” became a symbol of Honda’s racing spirit. The outer ring of the dial on the ECB-S100HR is finished with authentic Championship White paint, while the inset dial and buttons are accented with red.

The watch pairs with a smartphone using a dedicated app, to automatically adjust to the correct time and enable the user to select from any of over 300 cities for the world time. The ECB-S100HR comes with a Time & Place function that records the current date/time and position on a map within the app by just pressing a button on the watch, allowing users to check where they were and when.