Το συγκεκριμένο, το Fire Scout, είναι μια πλατφόρμα που έχει σαν…

…στόχο να παρέχει σε πλοία ένα αυτόνομο αερόχημα για πολλές αποστολές. Η νέα έκδοση έχει ακόμη πιο επιθετικές δυνατότητες.