Όταν έχεις να ασχοληθείς με θρύλους, είναι αλήθεια πως…

…καταλήγεις να κοιτάς με ένα δέος ατελείωτο.