Μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε με τους Thundercats και το κοινωνικό…

…pop φαινόμενο των 80s!