Η τεχνολογία Lift + Cruise είναι για τα EVTOL μια από τις πλέον ‘εφικτές’. Πάμε να δούμε τι έχουν ετοιμάσει…

…οι αεροναυπηγοί με το βλέμμα στο Μέλλον. Πως λειτουργεί αυτό;