Το futuristικό αυτό μοντέλο της γαλλικής υποφίρμας έχει πια εμφανιστεί και επίσημα στην αγορά. Το εντυπωσιακό…

…μοντέλο μένει να δούμε εάν θα κερδίσει και τον ‘ειδικό’ αγοραστή μοντέλων.