Τελικά έρχεται. Η νέα α της σειράς 7 όπως φαίνεται δεν αργεί. Συγκεκριμένα στις…

…21 του μήνα θα δούμε μάλλον την νέα α7IV. “Be ready for the announcement of the new Alpha”.

Είμαστε έτοιμοι.