Σε μια εποχή στην οποία στον ορίζονται είναι πια ένας, απόλυτα δικτυοκεντρικός πόλεμος, η Lockheed Martin παρουσιάζει…

…σε συνεργασία με την μια τεχνολογία που ονομάζεται 5G.MIL.