Συγκλονιστική εξέλιξη. Ο μικροσκοπικός κόσμος των βακτηρίων και των κυττάρων θα μας αποκαλυφθεί μετά από μια συγκλονιστική…

…τεχνολογική εξέλιξη του EPFL. Μια νέα τεχνολογία που συνδυάζει δύο τεχνολογίες και ‘συνδυαστικά’ δίνει high-definition 3D εικόνες των κυττάρων μέσα και έξω.

Η τεχνική βασίζεται στην scanning probe microscopy η ομάδα όμως του EPFL αντικατέστησε την παρεμβατική πλευρά της τεχνολογίας και ένα ‘γυάλινο νανοπόρο’ που μετρά την ροή των ιόντων χωρίς να χρειάζεται φυσική επαφή. Η τεχνική ονομάζεται scanning ion conductance microscopy (SICM).

Η ομάδα συνδύασε αυτή την SICM τεχνική με μια που ονόμασε stochastic optical fluctuation imaging (SOFI).

“A cell’s membrane is the place where it interacts with its surroundings,” λέει ο κ.Samuel Mendes Leitão, συγραφέας της μελέτης. “It’s where many biological processes and morphological changes occur, like during cell infection. Our system lets researchers analyze molecular arrangements inside the cell, and map out how they correlate with membrane dynamics.”

Στα τεστ οι ερευνητές είδαν για πρώτο φορά απίστευτα πράγματα και έχουν δημοσιεύσει δύο μελέτες, στο ACS Nano και στο Nature Communications.