Τα ελληνικά ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα αλλά και τα επερχόμενα P-3 θα χρησιμοποιούν ένα…

…”όπλο” από τα παλιά. Τους ηχοσημαντήρες ή αλλιώς τα sonobuoy. Και μπορούμε να δούμε σε ένα πολύ σπάνιο βίντεο πως αυτά λειτουργούν!

Πολύ ενδιαφέρον μάλιστα και ένα αφιέρωμα για πως λειτουργούν.

Μαζί με τα σόναρ, θα ‘κυνηγούν’ τα εχθρικά υποβρύχια στο Αιγαίο και όχι μόνο.