Είναι πολύ καλοί στις αστυνομικές σειρές. Πάμε να δούμε με μια πρώτη ματιά…

…το “The Responder”.

Με πρωταγωνιστή τον Chris (Martin Freeman) έναν “crisis-stricken, morally compromised, unconventional urgent response officer tackling a series of night shifts on the beat in Liverpool”.

Που ζει σε μια δύσκολη συγκυρία: “Whilst trying to keep his head above water both personally and professionally, Chris is forced to take on a new rookie partner Rachel (Adelayo Adedayo). Both soon discover that survival in this high pressure, relentless, night-time world will depend on them either helping or destroying each other”.