Η οικογένεια των G-Shock Move έχει σχεδιαστεί για…

…όσους κινούνται! Και τώρα έχει δύο νέα μέλη. Είναι το GBD-200SM αλλά και το GBA-900 που αντέχουν σε όλα αλλά έχουν και fitness trackers που δουλεύουν με την G-Shock Move app. Δεν έχουν GPS μεν, αλλά με επιταχυνσιόμετρα και alarms, χρονόμετρα κ.λ.π υπόσχονται πως κάνει όσα θέλουμε και παραπάνω.