Φρέσκο βίντεο από όχι ένα, όχι δύο, αλλά έξι USAF F-15 Strick Eagles που…

…σχίζουν το διάσημο Mach Loop!