Η σειρά των G-SHOCK MUDMASTER είναι σχεδιασμένη ώστε να ‘χειρίζεται’ τα…

…harshest, roughest on-land environments”. Ιδού το νέο shock-resistant μοντέλο της ιαπωνικής εταιρίας!