Η εταιρία το ονόμάζει “The Ultimate Electric Driving Machine”. Τελικά είχαμε στην φετινή CES τελικά την BMW η οποία παρουσόασε την iX M60. Το ιδιαίτερο; Είναι το…

…”first-ever all-electric SAV offer from BMW M”. Η πρώτη δηλαδή ηλεκτρική M Power.