Πόσο οι γενιές ‘αλλάζουν’ όταν περάσουν μερικά χρόνια και έρθει το νέο μοντέλο; Σε ένα πολύ ενδιαφέρον…

…αλλά και απλό βίντεο, η Mercedes-Benz συγκρίνει δύο γενιές ώστε να αντιληφθούμε εάν, πράγματι, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές από γενιά σε γενιά!