Μια καταπληκτική δουλεία πίσω από τον συγκεκριμένο προσομειωτή. Και ένας ‘δικό μας’ Έλληνας που έχει…

…εργαστεί για χρόνια ώστε η ομάδα να ετοιμάσει έναν ρεαλιστικό sim που δεν είναι game.