Η αποκάλυψη πια από την εταιρία του σημαντικού αξεσουάρ του PlayStation του next-generation VR headset με την ονομασία PlayStation VR2 είναι γεγονός. Το…

…PS VR2 Sense controller είναι εκεί μαζί, με το hardware να έχει επηρεαστεί σχεδιαστικά από το οικογενειακό σχεδιαστικό… DNA του PS5.

“When our design team created the PS5 console, they also had the next generation VR headset in mind so you’ll notice some similarities in the look and feel,” είπε ο κ.Hideaki Nishino, Senior Vice President of Platform Experience σε blog post.

Μια ‘στρογγυλότητα’ έχει εμφανιστεί και εδώ: “Οur goal is to create a headset that will ot only become an attractive part of your living room decor, but will also keep you immersed in your game world, to the point where you almost forget you are using a headset or controller,” είπε ο Nishino.

ΣημαντικΟΤΑΤΟ στοιχείο; η εργονομία. Η εταιρία πάντως ακόμη δεν έδωσε ούτε τελικά specs, ούτε τιμή αλλά είπε πως τα PS VR2 development kits είναι στα χέρια των δημουργών videogames.