Μια πολύ ενδιαφέρουσα εγκατάσταση επισκέφτηκε το gadgetfreak.gr. Στη Γερμανία και δη στο exhibition center της Audi στη Νυρεμβέργη, δημιουργήθηκε το…

…πρώτο Audi charging hub. Το ειδικό αυτό σημείο φόρτισης άρχισε να λειτουργεί στις 23 Δεκέμβρη 2021 και είναι μια μοντέρνα εγκατάσταση με δυνατότητα high-power φόρτισης που συνδυάζει το πρακτικό με το… ωφέλιμο αφού δίνει στους ιδιοκτήτες της εταιρίας και μια “connected lounge”.

Με αυτή την πιλοτικής λειτουργίας εγκατάσταση, η Audi δοκιμάζει στο δρόμο και ένα νέο concept φόρτισης, για πρώτη φορά: “We want to use it to test flexible and premium-oriented quick-charging infrastructure in urban space,” όπως είπε ο κ.Ralph Hollmig, μάνατζερ του Audi charging hub project. “We’re going where our customers don’t necessarily wake up in the morning with a fully charged electric car and at the same time thinking about increasing charging demand in the future.”

Στη βάση της φιλοσοφίας ενός Audi charging hub είναι τα ‘κουτιά’. Ευέλικτα container cubes που μέσα σε μερικές ημέρες μπορούν να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθού σε άλλο σημείο.

Παρέχονται δύο fast-charging σταθμμοί σε κάθε ‘μπλοκ’ ενώ μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί. Είτε χρησιμοποιημένες, είτε ανακατασκευασμένες μπαταρίες ιόντων-λιθιίου από παλιά οχήματα εξέλιξης, είναι η ‘πηγή ενέργειας’ κάτι που μειώνει το κόστος και είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό.

Κάθε Audi charging hub μπορεί έτσι να φέρει τη δυνατότητα φόρτισης εκεί όπου ΔΕΝ υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο. Καθώς υπάρχει αποθηκευτική δυνατότητα 2.45 MWh, ο σταθμός της Νυρεμβέργης μπορεί να δώσει 200 kW πράσινης ενέργειας συνδεδεμένος με το εκεί τοπικό δίκτυο χαμηλής τάσης, κάτι που επαρκεί για να γεμίζουν τα storage modules.

Ηλιακά panel στην οροφή δίνουν επιπλέον 30 kW ηλεκτρικής ενέργειας ενώ οι πελάτες μπορούν να φορτίζου με 320 kW από έξι σημεία φόρτισης. Συνολικά 80 μπορούν να ‘γεμίζουν’ κάθε ημέρα.

PS Δείτε το παραπάνω βίντεο και δείτε και τη σημασία του 1 κουλόμπ (ορίζεται ως το ποσό του ηλεκτρικού φορτίου που περνάει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από έναν αγωγό ο οποίος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης ενός (1) αμπέρ).