Οι πιλότοι και δοκιμαστές του πραγματικά νεωτερικού V-280 σε ένα πολύ ενδιαφέρον…

…Pilot Panel. Τελικά έχει τα φόντα να ‘πάρει’ ένα τεράστιο πρόγραμμα; Ωριμάζει;