Οι δοκιμές φαίνεται πως προχωρούν. Ο Lilium Chief Technology Officer, Alastair McIntosh μάλιστα έδωσε περισσότερα στοιχεία για το σημαντικό για την εξέλιξη πρόγραμμα, τον σχεδιασμό…

…των αεροσκαφών και την πιστοποίηση που είναι ο στόχος.