Η συγκεκριμένη Macan GTS είναι το νέο πουλέν της εταιρίας. Η GTS υπόσχεται…

…περισσότερα άλογα και “more Porsche and more of what you love”.