Μπορεί τα τελευταία χρόνια το όνομα VAIO να υπάρχει αυτόνομο και χωρίς την εταιρία που δημιούργησε το brand, τη Sony, αλλά σήμερα έχουμε…

…μια σημαντική επέτειο ούτως ή άλλως: Τα VAIO έγιναν 25. Και παραμένουν στην καρδιά μας για την ιαπωνική καρδιά τους και την προσοχή στη λεπτομέρεια.