Μια οικογένεια που έχει κάνει καριέρα της τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τις τροποποιήσεις, την εκπαίδευση για οδήγηση…

…stunt οδηγών. Το νέο πρόγραμμα για το Netflix είναι μια διαφορετική ντοκυμαντεροειδής παραγωγή.