Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, που αφορά και τη χώρα μας, για το F-35. Είναι εάν και πότε και πως θα επιλεγεί ενδεχομένως ένας νέος κινητήρας για το μαχητικό. Η GE μόλις ανακοίνωσε πως δοκίμασε με…

…επιτυχία μάλιστα έναν νέο XA100 τεχνολογίας adaptive cycle κινητήρα για την Αμερικανική Αεροπορία. Η δοκιμή έγινε στο Arnold Engineering Development Complex (AEDC) και μετά τις δοκιμές στο AEDC η GE λέει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα δεύτερο τμήμα της δοκιμασίας του προγράμματος που ονομάζεται Air Force Adaptive Engine Transition Program (AETP).

Το πρόγραμμα μάλιστα είχε ξεκινήσει το 2016.