Με το HP Metal Jet η πολυεθνική θέλει να μας δείξει πως γίνεται όλο αυτό. Πως είναι δηλαδή εφικτό να ‘τυπώσει’ κανείς κάτι μεταλλικό ακόμη και σε σχετικά…

…εύκολες συνθήκες. Και ναι, προχώρησαν πράγματι τόσο πολύ τα πράγματα!

Δείτε περισσότερα εδώ.