Αυτό είναι το U5. Και ναι, έρχεται από μια εταιρία που δεν γνωρίζουμε, τη Aiways. Το U5 είναι ένα ηλεκτρικό SUV, το πρώτο από την Aiways. Υπόσχεται πως είναι ένα…

…άνετο οικογενειακό SUV και έχει ήδη φτάσει σε αγορές της Ευρώπης. Πάμε να δούμε μια δοκιμή ενδιαφέρουσα ώστε να πάρουμε μυρωδιά από το νέο αυτό φρούτο!