Αυτό είναι το νέο δημιούργημα της εταιρίας C SEED. Η τηλεόραση με τον κωδικό HLR στις 201 ίντσες λοιπόν είναι…

…η “The World’s First Foldable Outdoor MicroLED TV”. Και είναι ένα απίστευτο μηχάνημα, το οποία ποτέ δεν θα δούμε ίσως αλλά θαυμάζουμε σε επίπεδο τεχνολογίας.

Ας την χαζέψουμε!