Το σύστημα αυτό ήταν αναμενόμενο πως θα το βλέπαμε. Με το Project Carrera η Lockheed Martin αποφάσισε να ετοιμάσει έναν στόλο από drone που θα συνεργάζονται…

…με τα μαχητικά της, ιδίως το F-35 σε αυτό που αποκαλεί “complex global threat environment”. Μια λύση που, όπως λέει η μόδα, είναι πράγματι “disruptive” και φιλοδοξεί να δώσει ευελιξία σε low cost σενάρια πολέμου μέσα από αυτό που η εταιρία ονομάζει Distributed Teaming.

Στην ουσία, με το Project Carrera και τα F-35 θέλουν να “μοιράζεται η δουλειά” σε διαφορετικά SPEED RACER όπως ονομάζονται τα drone από το Project Carrera.