Το ολόφρεσκο ECB-30D η εταιρία λέει πως είναι απλά ένας χρονογράφος. Ισχυρίζεται πως είναι το ultimate driving
companion με…

…το Bluetooth smartphone link που διαθέτει. Για να συνδεθείς στο δρόμο και να έχει ώρα που δεν σφάλει αφού όλες μαζί οι τεχνολογίες λένε πως δίνουν δυνατότητα για “precision timekeeping when out on the road”.